BrocmeN

13 tekstów – auto­rem jest Broc­meN.

Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie po­kazu­je nikomu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 grudnia 2010, 20:34

Gdy dał bym człowieko­wi ry­be, wys­tar­czyła by mu na je­den dzień jed­nak gdy nau­cze go łowić, wys­tar­czy mu to na całe życie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 listopada 2010, 15:17

Naj­lep­sza po­duszka do snu to czys­te sumienie... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 listopada 2010, 20:51

Życie bez marzeń to jak świat bez słonca. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 listopada 2010, 17:44

Życie przy­pomi­na cza­sem scenę, na której każdy chce byś grał co innego. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 21 listopada 2010, 21:09

Za­miast mówić, co myślisz zacznij myśleć, co mówisz. 

myśl • 20 listopada 2010, 22:15

Myśląc, iść przez życie i dot­rzeć na je­go koniec. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 listopada 2010, 23:49

- Co Ci po­wie­działa ?
-Że go kocha .
-Sta­ry, nie załamuj się, jeszcze się wszys­tko ułoży.
- Ty nic nie ro­zumiesz, jeśli ona go kocha tak jak ja kocham ją, to już nic sie nie ułoży... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 16 listopada 2010, 22:24

Oso­ba którą kocham, za­kochała się w kimś kto nie zwra­ca na nią uwagi... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 lipca 2010, 23:53

A co jeśli pew­ne­go dnia będę mu­siał odejść
Nic wiel­kiego. Po­siedzę tu so­bie i na Ciebie pocze­kam bo kiedy się ko­goś kocha, to ten dru­gi ktoś nig­dy nie znika 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 czerwca 2010, 00:29
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BrocmeN

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność